Regulamin zakupów w sklepie internetowym

 

§ 1 Informacje ogólne

 

1.      Właścicielem serwisu internetowego e-subaru.pl jest firma SpaceCar Maciej Grenewicz, zarejestrowana w Łodzi (92-333), przy ulicy Wydawniczej 5, NIP: 833-131-19-79 REGON: 100711376, (dalej zwana Sprzedającym)

2.      Kupującym może zostać każda osoba fizyczna lub firma składająca zamówienie w serwisie e-subaru.pl (dalej zwana Kupującym).

3.      Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem strony WWW o adresie e-subaru.pl, zwanej dalej Sklepem Internetowym.

4.      Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu, w chwili składania zamówienia.

5.      Kupujący i Sprzedający stają się stronami niniejszej umowy w momencie zatwierdzenia formularza zamówienia przez Kupującego.

 

§ 2 Zamówienia

 

1.      Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2.      Kupujący może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony e-subaru.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Cena towaru w sklepie zawiera podatek 23% VAT, do wartości zakupionych produktów system doliczy koszty wysyłki (wybranej w momencie zatwierdzenia zamówienia). System przy zatwierdzaniu zamówienia automatycznie sumuje te wartości i podaje ostateczną kwotę do zapłaty, widoczną dla Kupującego.

 

§ 3 Płatności

 

1.      Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

a.      przesyłka za pobraniem - pracownik firmy kurierskiej podejmie płatność przy dostarczeniu przesyłki.

b.      przelew za pośrednictwem firmy zewnętrznej Przelewy24.pl - w przypadku wybrania tej opcji, system automatycznie przekierowuje Kupującego na stronę serwisu Przelewy24.pl, na której możliwe jest dokonanie zapłaty.

c.       przelewem na rachunek bankowy

 

mBank:  03 1140 2004 0000 3102 7694 0304

 

SpaceCar Maciej Grenewicz

ul. Wydawnicza 5

92-333 Łódź

 

W tytule przelewu proszę podać:

- nazwę użytkownika w Sklepie  Internetowym

- nazwę przedmiotu lub numer zamówienia.

 

Brak identyfikacji nadawcy i przedmiotu generuje konieczność dodatkowego kontaktu mailowego / telefonicznego – co może wydłużyć proces realizacji zamówienia.

 

Czas oczekiwania na zapłatę wynosi do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia (chyba, że strony ustalą inaczej). Jeżeli w tym czasie wpłata nie zostanie zaksięgowana na podanym rachunku bankowym bez żadnego wyjaśnienia, zamówienie zostaje anulowane i Sprzedający zwolni rezerwację zamówionego towaru.

 

§ 4 Realizacja zamówień

 

1.      W przypadku zamówień, płatnych przelewem i za pomocą płatności on-line – realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości

 

Na skutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych i w następstwie - braku towaru w magazynie, Kupujący jest natychmiast informowany o tym fakcie i ewentualnym, związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, lub braku możliwości wykonania produktu.

 

Także w każdym innym przypadku, gdy tylko ulegnie zmianie status zamówienia, Kupujący zostanie natychmiast o tym poinformowany.

 

2.    Zamówienia w sklepie e-subaru.pl mogą mieć jeden z następujących statusów:

 

 - "w trakcie realizacji"

 

Zamówienie zostało przyjęte do realizacji. W trakcie trwania tego statusu oczekujemy na wpłatę, a po jej zaksięgowaniu na koncie – wysyłamy paczkę do Kupującego.

 

- "wysłane"

 

Zamówienie zostało wysłane do Kupującego.

 

- "anulowane"

 

Zamówienie nie zostanie zrealizowane w wyniku trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych np. z powodu braku terminowej zapłaty, braku możliwości realizacji zamówienia, albo rezygnacji z zamówienia przez Kupującego.

 

3.    W ramach korzystania z serwisu e-subaru.pl, utworzone zostaje dla Kupującego konto indywidualne, które umożliwia dokonywanie zakupów, ingerowanie w zawartość koszyka, czy też sprawdzanie historii zamówień.

 

§ 5 Wysłanie zamówienia

 

1.      Sprzedający zobowiązuje się do wysłania zamówionego produktu pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie paczki do Kupującego w wyniku otrzymania od Kupującego błędnego lub niekompletnego adresu.

 

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby paczka dotarła do Kupującego w jak najkrótszym czasie, jednakże dokładny termin doręczenia, już po nadaniu, zależy wyłącznie od spedytora za pośrednictwem, którego przekazywana jest przesyłka- i nie zależy od Sprzedającego.

 

2.    Paczki wysyłane są w dni robocze, w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

 

3.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura VAT (na życzenie). Dysponowanie dowodem zakupu jest warunkiem niezbędnym przy rozpatrywaniu reklamacji lub do zwrotu produktu/produktów.

 

4.    Dowód zakupu w postaci wydrukowanego oryginalnego paragonu fiskalnego lub faktury VAT umieszczony jest zawsze na zewnętrznym opakowaniu przesyłki (znajduje się on w przezroczystej foliowej koszulce pod listem przewozowym).

 

5.    Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Kupującego. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

6.    W zależności od ilości zakupionych towarów różny jest koszt przesyłki. Przy zatwierdzaniu zamówienia system wylicza całkowitą kwotę do zapłaty, uwzględniającą koszty przesyłki.

 

7.    Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia wysyłanego towaru.

 

8.    Od momentu wysłania paczki odpowiedzialność ponosi firma spedycyjna.

 

- Kupujący jest zobowiązany do otwarcia przesyłki w obecności kuriera w momencie jej przyjęcia, w celu sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki oraz potwierdzenia stanu przesyłki. Zgodnie z regulaminami obowiązującymi w firmach kurierskich - poświadczenie odbioru przesyłki podpisem przez Odbiorcę oznacza zaakceptowanie przez Niego stanu przesyłki i brak jakichkolwiek roszczeń (nawet jeśli jest to wyraźne, widoczne zniszczenie).

 

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki przed jej odbiorem – warunkiem złożenia reklamacji jest spisanie protokołu szkody/zniszczenia w obecności kuriera. Sporządzony protokół jest podstawą do złożenia reklamacji i tylko w takiej sytuacji jest możliwe uzyskanie odszkodowania za uszkodzenie/zniszczenie przesyłki i jej zawartości.

 

9.    Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bezpośrednio w siedzibie firmy.

SpaceCar Maciej Grenewicz 92-333 Łódź ul. Wydawnicza 5

w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 09:00 - 17:00

 

§ 6 Zwroty i reklamacje

 

1.      Zgodnie z art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej "Ustawa") Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2.      Produkt może zostać zwrócony tylko wtedy, gdy jest w stanie "niezmienionym"- tj. przy braku jakichkolwiek śladów używania, zapakowany w to samo opakowanie w jakim Kupujący je otrzymał, wraz z nienaruszonymi metkami / plombami i innymi elementami towarzyszącymi produktowi.

3.      Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

4.      Towar, który nosi widoczne ślady użytkowania lub montażu, będzie odsyłany na koszt Kupującego, ewentualnie zostanie pomniejszona wartość danego przedmiotu o wady powstałe z winy Kupującego.

5.      Warunkiem uznania zwrotu jest:

 

- wcześniejsze pisemne poinformowanie (może być przesłane w formie elektronicznej „e-mail”) o chęci zwrotu zakupionego towaru w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu otrzymania przesyłki

 

- wypełnienie oraz załączenie do przesyłki formularza zwrotu (formularz zwrotu towaru umieszczony jest w zakładce "Dokumenty")

 

- odesłanie towaru na własny koszt tj. Kupującego w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o chęci zwrotu

 

Po przekroczeniu terminu 14 dni bez uprzedniej informacji o zwrocie, prawo do zwrotu nie przysługuje. Koszty transportu również nie podlegają zwrotowi.

 

Przedmiot powinien zostać odesłany wraz z towarzyszącym mu dokumentem zakupu paragonem fiskalnym, a w przypadku faktury VAT z podpisaną fakturą korygującą.

 

Brak pisemnego oświadczenia odstąpienia od zakupu narusza wymogi "Ustawy", takie zwroty nie będą uznawane.

 

6.    Reklamacje:

 

Jeżeli w otrzymanym produkcie Kupujący znajdzie wady techniczne, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo, a następnie odesłać towar pod wskazany adres, wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura VAT) oraz pisemnym określeniem powodów reklamacji. Koszty odesłania reklamowanego produktu są zwracane wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

Po uznaniu przez e-subaru.pl reklamacji, uszkodzony produkt zostanie naprawiony, wymieniony na inny - pełnowartościowy, lub jeśli będzie to niemożliwe zostanie Kupującemu zwrócona równowartość ceny produktu, wraz z kosztami przesyłki lub też zaoferowana możliwość wymiany na inne dostępne w sklepie produkty.

 

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

 

7.    Uwagi.

 

- Przed odesłaniem przesyłki do sklepu z jakiegokolwiek powodu (zwrot, reklamacja itp.) proszę o wcześniejsze uprzedzenie o takim zamiarze. Nie odbieramy "niezapowiedzianych" przesyłek, jak również żadnych przesyłek "za pobraniem".

 

- Formularz oświadczenia odstąpienia o umowy sprzedaży można pobrać w zakładce Dokumenty.

 

- Zwrot należności następuje w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia zwróconego towaru tj. od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

 

- Zwroty pieniężne wykonywane są wyłącznie na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

 

- Towar jest zawsze zgodny z opisem, a jego zdjęcia są oryginalne.

 

- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych produktów, udostępnienie ich osobom trzecim, osobom do tego nieuprawnionym, za szkody poniesione przez jakiekolwiek osoby z powodu stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieodpowiedzialne użytkowanie oferowanego produktu, ani za szkody wywołane działaniem sił wyższych.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1.      Serwis internetowy e-subaru.pl dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Kupujących podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.

2.      Administratorem danych osobowych Kupujących udostępnionych serwisowi internetowego e-subaru.pl przez Kupujących jest firma SpaceCar Maciej Grenewicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Wydawnicza 5, tel. +48 42 213-28-19, +48 516 280 516, posługująca się adresem e-mail: info@e-subaru.pl

3.      Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną.

4.      Dane osobowe Kupujących są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Kupującym umowy lub do momentu złożenia przez Kupującego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5.      Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Kupujący ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.      Serwis internetowy e-subaru.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1.      Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie wykorzystywane przez Serwis internetowy e-subaru.pl są własnością Sprzedającego lub są wykorzystywane na podstawie umów lub licencji i są chronione prawami autorskimi i innymi.

2.      Korzystanie z Serwisu internetowego e-subaru.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.      Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Umowa może zostać wypowiedziana przez Sprzedającego w trybie natychmiastowym, gdy Kupujący narusza postanowienia niniejszej umowy.

4.       Cała zawartość Serwisu internetowego e-subaru.pl jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego i nie może być w żaden sposób przetwarzana, kopiowana czy linkowana bez pisemnej zgody Sprzedającego. Żadna część materiałów Sprzedającego, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej, nie może być rozpowszechniana bez pisemnej jego zgody.

5.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.